Projekter

Projektmål og strategier

Soroptimister ændrer og forbedre liv og status for kvinder og piger gennem uddannelse, styrket gennemslagskraft og realisering af personlige potentialer.

Soroptimister stræber efter
-    Forbedret status for kvinder
-    Høje etiske standarder
-    Menneskerettigheder til alle
-    Lighed, udvikling og fred
-    Fremme af international forståelse og goodwill

Fokusområder i klubberne i Europa (SIE)
-    Uddannelse
-    Styrkelse af kvinders gennemslagskraft
-    Vold mod kvinder
-    Sundhed og fødevaresikkerhed
-    Bæredygtighed

Vi arbejder grundlæggende via projekter for at virkeliggøre FN’s bæredygtige
verdensmål 4 og 5.

SI Silkeborg har igennem årene støttet mange projekter foruden projekterne i højre side. Det gælder bl.a.

Soroptimist go for water
Projektet fokuserede på den udtalte mangel på rent vand til drikkevand, madlavning, personlig hygiejne og sanitære installationer, der findes i en stor del af verden

Giv en pige ret
var navnet på et fællesprojekt i SI Danmark, hvor danske soroptimister betalte for fødselsattester til piger i Mali, så de kunne bevise deres identitet og dermed opnå rettigheder, som feks. at kunne stemme, rejse frit, oprette lån, få ret til egne børn efter skilsmisse og arveret efter manden

Stop kvindehandel – Stop trafficking   
Det overordnede formål med projektet var at øge bevidstheden og erkendelsen af problemet med kvindehandel og derved øge civil opmærksomhed og involvering samt på sigt ændre holdninger - herunder holdninger hos brugerne

Jysk landsbyudvikling i Nepal
Er en almennyttig forening, hjemhørende Silkeborg. Med udgangspunkt i andelstanken og princippet om hjælp til selvhjælp støtter projektet udvalgte landsbyer i deres bestræbelser på at løfte sig ud af fattigdommen.
I dag omfatter landsbyudviklingsprojektet desuden et skoleprojekt, uddannelsesstøtte, et sundhedsprojekt, et drikkevandsprojekt, en andelsdyrlægeklinik, et turismeprojekt samt flere andre erhvervsudviklingsprojekter

Julepakker
Julehjælp til trængende familier med enlige og børn i Silkeborg og omegn

Kvinder og klima i Kenya
Projektets mål var at formidle viden om klima og miljø samt uddanne kvinder i effektiv brug af jordens ressourcer.  Birthe Wullum fra SI Silkeborg var i Kenya for at yde rådgivning til småindustrier i tekstilindustrien

Sight Savers
Er projekt som støttede et center i Bangladesh, der behandler øjensygdomme hos små børn