Projekter

Projektmål

Mål 1: Uddannelse. Øge adgangen til formelle og ikke formelle uddannelsesmuligheder

Mål 2: Økonomi. Forbedre adgangen til økonomisk selvstændighed og forbedre kvinders jobmuligheder

Mål 3: Menneskerettigheder. Udrydde vold mod kvinder og piger og sikre kvinders deltagelse i konfliktløsninger

Mål. 4: Sundhed. Forbedre fødevaresikkerheden for kvinder og piger samt sikre deres adgang til de bedste sundhedssystemer

Mål 5: Miljø. Varetage kvinders og pigers særlige behov ved at forbedre den miljømæssige bæredygtighed og imødegå virkningerne af klimaændringer og katastrofer